Main section Page top


Nordisk netværk, København

La Oficina, 28 -29. april 2016

Dossier Solutions inviterer for tredje år i træk til Nordisk Netværk. Nordisk Netværk samler aktører på tværs af brancher, størrelser og kulturer og ser nærmere på udvalgte fælles udfordringer:

• Hvordan stimulerer virksomhederne til innovation, motivation og engagement
• Hvordan bidrager investeringen i kompetencer til vækst og udvikling
• Hvordan kan organisationen sikre, at medarbejderne har de rigtige kompetencer til rigtig tid

Velkommen til to indholdsrige dage med læring, diskussioner og inspiration! 

Årets tema: Ny Nordisk Ledelse

Konference sted:
La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg, København

Ankomst til konference sted:
La Oficina ligger centralt på Frederiksberg og tæt på Forum Metro Station.

Konferencier
Helge Kaltoft, Formand for Advisory Board i Dossier Solutions. 
Tidligere CEO for Multidata/Bluegarden 

Pris
Konferencen koster 1800,- dkr per deltager. Dette er inklusiv frokost begge dage og middag den 28. april.
Ønsker du at deltage i begge dage uden middag, er prisen 1200 kr. 

Ønsker du at deltage på en enkelt dag, er prisen 600 dkr. pr. dag.

Dag 1 - thursday 28. april 2016

09:30

Ankomst og let morgenbuffet

10:00

Velkomst

10:15

70:20:10 og Capability

ved Geir Arnhoff, CEO Dossier Solutions  
Hvordan skabe teoretisk, social og praktisk læring, som virker i virkeligheden,

• Samtale og sparring om teoretisk, social og praktisk læring i egne organisationer 

11:45

Frokost

12:30

Simulering og learning lab

ved Doris Østergaard, MD, Dansk institut for medicinsk simulation, Hvordan lærer man at operere? Om læring i ”virkeligheden others, Robbins has achieved widespread success.

Doris Østergaard, Leder af Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), MD, Associate professor ved Københavns Universitet og Master i Medical Education. 
Doris vil fortælle om, hvordan man arbejder med simulation indenfor sundhed - og generelt hvordan man som organisation må overveje, hvilke typer kompetenceudvikling der giver mest kvalitet for pengene. 

13:30

Strategi for selvledende medarbejdere

ved Anders Raastrup, forfa_er og forsker hos CBS. 
Hvordan arbejder man med strategi, hvis medarbejderne skal kende formålet med arbejdet godt nok til at kunne være både selvledende og forankrede i et fælles formål.  

• Samtale og sparring om strategi og selvledende medarbejdere 

Anders Raastrup Kristensen, ph.d., er foredragsholder, selvstændig konsulent og ekstern lektor, Copenhagen Business School. Anders satte selvledelse på dagsordenen med sin bog Strategisk Selvledelse i 2013. Anders er på vej med en ny bog "Indblik - strategi til den selvledende organisation" (september 2016).

15:15

Tak for i dag

15:30

Netværk, vin og snacks

16:30

Konferencedag Slut

19:00

Fælles Middag

Dag 2 - friday 29. april 2016

08:30

Ankomst og let morgenbuffet

09:00

9:00 Velkommen

09:15

Sandhedens øjeblik

ved vicedirektør/HR Direktør Torill Pallesen, Læger uden Grænser i Danmark. 
Hvordan arbejder man med nødvendig kompetence og egnethed i ”Sandhedens øjeblik”, når man møder mennesker, som er sårede og i krise. Hvad er balancen mellem tillid og kontrol.  

• Samtale om sammenhænge til arbejdslivet udenfor verdens brændpunkter 

Torill Pallesen, FCIPD, er Vicedirektør/HR Direktør hos Læger uden Grænser (MSF) i Danmark.

Torill vil fortælle om, hvordan man arbejder med at sikre nødvendig kompetence og egnethed i ”Sandhedens øjeblik”, balancen mellem tillid og kontrol, samt om de særlige udfordringer og muligheder samarbejdet mellem private, offentlige og non-profit organisationer giver.

 

10:15

Pause

10:30

Relationel Ledelse

ved Jonas Norgaard Mortensen, direktør i Institut for relations psykologi og Lars Hartvig Andersen, direktør i Elfac.

Om relations ledelse og forretning. Relationsledelse repræsenterer en ledelsesstil, der både skaber trivsel, arbejdsglæde og høj produktion.


Lars Hartvig Andersen, er direktør i industrivirksomheden Elfac, og har arbejdet med relationel ledelse med gode resultater for både trivsel og bundlinje. Blandt andet har Elfac vendt den klassiske organisationstrekant på hovedet og afskaffet begrebet ”ufaglærte medarbejdere.

Jonas Norgaard Mortensen er direktør i Institut for Relationspsykologi, som arbejder med relationers betydning for trivsel og ledelse. Han har erfaring med relationel ledelse fra både ind og udland og har udgivet en række bøger om emnet. Sammen med det norske institut for relationsledelse har Institut for Relationspsykologi taget initiativ til Nordic Relationel Leadership.

12:15

Frokost

13:00

Bæredygtig ledelse

ved Steen Hildebrandt
Om bæredygtig ledelse og bæredygtige organisationer. Steen Hildebrandt er en af Danmarks og Nordens store skikkelser, og gennem 10 år valgt til bedste MBA underviser. Han har skrevet, redigeret og bidraget til mere end fire hundrede bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold.

• Samtale og sparring om bæredygtig ledelse 

Steen Hildebrandt er en af DK's og Nordens store skikkelser, og er gennem 10 år valgt til bedste MBA underviser. Han har skrevet, redigeret og bidraget til mere end fire hundrede bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold. 

14:30

Lunch og tak for i dag

Page footer

Search results

Page bottom